Система обліку меду в ємності (2 лінія)

Поставлена задача:

Впровадити вагову систему обліку меду в ємності на другій ділянці. Передбачити можливість візуального контролю наповнення і залишку сировини в ємності. Відкалібрувати систему, налаштувати роботу вагового індикатора, враховуючи вимоги і особливості технологічної ділянки.

  • ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: Жовтень 2021
  • ДАТА ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ: 5 Жовтеня 2021

Опис проекту:

Згідно отриманого ТЗ від замовника фахівці ТОВ "ТЕНЗОМИР":

  • підібрали ваговимірювальне обладнання;
  • розробили вузол вбудови для правильної передачі зусилля на тензодатчик;
  • доукомплектували шафу управління;
  • провели встановлення вагових модулів;
  • відкалібрували систему, налаштували необхідний для роботи функціонал вагового індикатора.
Ефект від впровадження автоматизації:
  • впроваджена система обліку продукту у виробничому циклі;
  • проведена модернізація ємкісного обладнання, отримано інструмент контролю наповнення і залишку продукту в ємності.

ВИКОРИСТАНЕ ОБЛАДНАННЯ: