ШАФА РЕЄСТРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ

Поставлена задача:

Розробка системи контролю передбачає збір даних про зміни механічної напруги на окремих вузлах бурової установки. Дане рішення відстежує натяг троса з натягом в 130т .; ключ, маніфольд, момент. Архівація даних з бурової установки з можливістю віддаленого перегляду даних з побудовою графіка за обраний період.

  • ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:Липень 2017
  • ДАТА пуско-налагоджувальних робіт:Серпень 2017
  • замовник:ТОВ «СПЕЦМЕХСЕРВІС»

Опис проекту:

Згідно з технічним завданням для впровадження даної системи фахівцями ТОВ «Тензомир» проведені роботи з проектування, підбору та встановлення обладнання:

  • прорахунок параметрів необхідного вимірювального обладнання;
  • опрацювання та виготовлення спеціалізованих вузлів для установки датчиків ваги;
  • комплектація засобами автоматизації, шафами управління, допоміжним обладнанням;
  • розробка програмного забезпечення для перегляду і побудови графіків для архівів буріння.
ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ВАГОВої СИСТЕМИ:
  • оптимізація обліку процесу буріння;
  • впровадження зручної для персоналу системи відображення результатів вимірювання;
  • спрощення ведення звітної документації, обробки і зберігання даних.

Використане обладнання: