Диспетчеризація виробництва

Диспетчеризація виробництва є одним з ефективних інструментів оптимізації процесу виготовлення продукції, спрямованої на підвищення її якості, скорочення витрат, зниження собівартості і ризику виникнення аварійних ситуацій. Диспетчеризація технологічних процесів дозволяє організувати централізований моніторинг стану різних локальних систем управління окремими параметрами, обладнанням, установками з метою здійснення контролю та обробки одержуваної інформації.

На відміну від впровадження сучасних засобів вимірювання та автоматики, призначених для підвищення точності вимірювань ключових параметрів технологічних процесів і вироблення відповідних регулюючих впливів з мінімальною участю обслуговуючого персоналу, в процесі диспетчеризації роль людини залишається однією з ключових. Саме диспетчер або оператор виконує функції спостереження за ходом виробничих операцій, прийняття ключових рішень при виникненні аварійних ситуацій, формуванні необхідних звітів для аналізу ситуації по підприємству в цілому.

Програмне забезпечення, яке використовується для реалізації систем диспетчерського контролю, прийнято класифікувати як SCADA-системи (від англ. Supervisory Control And Data Acquisition). У загальних рисах SCADA-система являє собою програмно-апаратний комплекс, що закриває рівень автоматизації цеху або ділянки і забезпечує візуалізацію протікання технологічного процесу на підставі інформації, що надходить від програмованих логічних контролерів і віддалених систем управління.

Основні завдання SCADA-систем і переваги впровадження систем диспетчерського контролю:

Що виконує? Які переваги впровадження?
організація оперативного збору даних з розрізнених систем вимірювання та регулювання параметрів на одному або декількох об'єктах 1.      зведення всіх результатів вимірювання в єдину систему контролю та обліку;

2.      централізоване управління окремими об'єктами з урахуванням їх взаємодії між собою

візуалізація і обробка інформації в режимі реального часу про хід протікання технологічного процесу і значних необхідних параметрів 1.      оптимізація процесу контролю оператора за станом виробництва і агрегатів;

2.      скорочення часу на виявлення відхилень від планових показників;

3.      оперативна реакції обслуговуючого персоналу на позаштатні ситуації

виконання аналізу поточного стану об'єктів, збір даних, формування звітів, передачу та зберігання інформації 1.      ведення оперативного статистичного обліку по роботі структурного підрозділу виробництва;

2.      короткострокове і довгострокового стратегічне планування

виявлення можливих несправностей, запобігання відхилення процесу виробництва від запланованих показників, скорочення простоїв устаткування і виникнення аварійних ситуацій 1.      скорочення витрат виробництва, пов'язаних з аваріями і ремонтом обладнання;

2.      збільшення якості продукції за рахунок чіткого дотримання техпроцесу;

3.       зниження собівартості.

 

Для виконання всіх вищезазначених завдань типова SCADA-система повинна включати наступні компоненти і додатки:

- драйвери введення/виведення інформації, необхідні для отримання даних з первинних перетворювачів, контролерів, АЦП, пристроїв введення / виводу даних і т.п.;

- система реального часу, що виконує обробку інформації згідно заданих пріоритетів і з урахуванням тимчасового циклу;

- людино-машинний інтерфейс (HMI) для візуалізації процесів, що відбуваються на контрольованих об'єктах;

- програми, призначені для користувача  логічного управління установками;

- бази даних для фіксації історії протікання техпроцесу;

- система управління аварійними ситуаціями для аналізу станів об'єктів і їх класифікації, видачі попереджувальних повідомлень;

- бібліотека звітів і редактор для їх зміни;

- зовнішні інтерфейси для обміну між диспетчерської системою і іншими програмами.

Реалізація SCADA-системи для диспетчеризації конкретного виробництва є непростим завданням навіть для досвідченого інтегратора АСУ ТП і розробника спеціалізованого ПЗ. Щоб впровадження даного програмного забезпечення принесло максимальний ефект і бажані результати, необхідно вже на етапі вибору майбутньої системи контролю врахувати всі особливості об'єктів контролю, потреби обслуговуючого персоналу та побажання керівництва компанії.

Компанія «ТЕНЗОМИР» здійснює послуги з підбору систем диспетчерського контролю серед існуючих варіантів ПЗ, а також інтеграцію обраної SCADA-системи, її доопрацювання під особливості виробництва, написання окремих модулів для вже існуючих систем диспетчеризації. Подробиці цих послуг і обговорення термінів виконання, Ви можете погодити з співробітниками компанії, зв'язавшись по телефонах, вказаних в розділі з контактною информацією.

Команда «ТЕНЗОМИР»